Privacyverklaringen

Hoogendijk maakt gebruik van verschillende privacyverklaringen voor verschillende doelgroepen.

Inlenen
Klant- en Leveranciersadministratie
Personeel- en Loonadministratie